Hjælpepakke til det frivillige foreningsliv

Oven på en lang række hjælpepakker fra Regeringen og Folketinget er der nu også landet en hjælpepakke til det frivillige danske foreningsliv.

Tirsdag 7. april 2020 landede beskeden fra Kulturministeriet om, at Regeringen har indgået en aftale med en række af Folketingets partier, der sikrer 50 millioner kroner til det frivillige danske foreningsliv. Hjælpen skal blandt andet bruges til foreninger, der er hårdt ramt af medlemstilbagegang, og til foreninger, der har måttet aflyse arrangementer med under 500 deltagere.

Det er endnu ikke beskrevet, hvordan midlerne skal fordeles og efter hvilke retningslinjer. Det bliver yderst interessant at følge hen over påsken, hvordan dette bliver fastlagt. Det er dog meddelt, at de fire store organisationer på området, hver især skal fordele midler til deres bagland:

  • DIF fordeler 23 millioner kroner
  • DGI fordeler 21 millioner kroner
  • Firmaidrætten fordeler 3,5 millioner kroner
  • DUF fordeler 2,5 millioner kroner (øremærket til spejderne)

– Vi er super glade for, at politikerne har lyttet til os og nu udvider hjælpen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en meget stor tak til kulturministeren og Folketingets partier, siger Niels Nygaard, der er formand for DIF.

Med meddelelsen tidligere på ugen om, at alle større arrangementer er blevet forbudt indtil udgangen af august 2020, stod de store festivaller i kø for at aflyse deres arrangementer. Ikke bare rammer det festivallernes egne organisationer økonomisk hårdt, men det rammer også en meget lang række af frivillige foreninger lige så hårdt. Mange foreninger tjener mange penge på at levere indsatser og løse opgaver på de danske festivaller. Mange baserer deres årlige drift på netop disse indtægter, så når de helt forsvinder et år, så stilles disse foreninger over for en svær opgave med at få økonomien til at hænge sammen i år. Forhåbentlig kan den nye hjælpepakke støtte disse foreninger med at overleve.

– Vi står i en situation, hvor de lokale idrætsforeninger i den grad har brug for en hjælpende hånd. Særligt nu, hvor også hele sommerens store aktiviteter i form af festivaler og byfester, er aflyst, og dermed et væsentligt økonomisk grundlag for foreningslivet, lyder det fra Charlotte Bach Thomassen, der er formand for DGI.

Der skal lyde en stor opfordring til de fire store organisationer om at tilrettelægge deres arbejde med at fordele de 50 millioner kroner, så alle midlerne kanaliseres direkte ud til de nødlidende foreninger. Underforstået at der ikke bruges af midlerne til administrative omkostninger.

Tidligere på ugen blev der vedtaget en ny bekendtgørelse, der giver kommunerne hjemmel til at udbetale bevilgede og budgetterede tilskud til de lokale foreninger og aftenskoler uden at disse skal leve op til de sædvanlige aktivitetskrav. Flere kommuner er allerede godt i gang med at implementere denne mulighed – blandt andet Egedal, Holbæk og Odense.

Støtte til det frivillige sociale område
Også på området med de frivillige sociale organisationer er der nu ekstra hjælp at hente. Regeringen har indgået en aftale med en række partier i Folketinget om en hjælpepakke, der blandt andet giver mulighed for lønkompensation og dækning af indtægtstab fra for eksempel lukkede genbrugsbutikker.

– Pengene fosser ud af sektoren. Blandt andet mister Kirkens Korshær 10 millioner kroner om måneden på 240 lukkede genbrugsbutikker, og Børns Vilkår har udsat en landsindsamling, som sidste år indbragte 8 millioner kroner, udtaler Frivilligrådets formand Mads Roke Clausen.

Desuden bliver det muligt for organisationerne at opretholde tildelte bevillinger uden at skulle leve op til de ellers stillede aktivitetskrav. Der bliver også etableret en ny rådgivningsfunktion, der skal matche organisationerne med de rette fonde, så der kan søges om yderligere i denne svære tid.

Relevante links:
Ny aftale sikrer tilskud til lokale idrætsforeninger på 50 millioner kroner (Kulturministeriet)
Aftale om ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger (Kulturministeriet)
Vigtig og værdifuld hjælp til idrætsforeningerne (DIF)
Glæde over aftale, der sikrer pressede foreninger 50 millioner kroner (DGI)
Frivilligrådets formand hilser hjælpepakke til civilsamfundet velkommen (Frivilligrådet)


[custom-twitter-feeds hashtag=”#covid19dk”]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *