Horsens lancerer foreningsvenlig støttemodel

Skal Horsens-modellen være den nye løsning til, hvordan idrætsforeningerne arbejder mere målrettet mod at få flere voksne medlemmer – og samtidig være løsningen på at gøre Danmark til verdens mest aktive nation?

Da Bevæg dig for livet så dagens lys i 2015, blev der sat et mål om at få 75 procent af alle danskere til at være motionsaktive i år 2025. Det er en rigtig stor og flot målsætning, som kræver en ihærdig indsats af mange idrætsforeninger. Det er samtidig også en målsætning, der er rigtig svær at måle på.

Desværre er det sådan, at mange idrætsforeninger ikke har det store incitament til at arbejde målrettet mod at tiltrække flere voksne medlemmer. Det er de idrætsforeninger, der modtager lokaletilskud fra deres kommune. Med Folkeoplysningsloven i hånden giver kommunerne kun tilskud til foreningernes andel af medlemmer under 25 år. Derfor er der tidligere set eksempler på, at en forening har valgt at splitte deres forening op i flere selvstændige afdelinger for at undgå at blive straffet økonomisk, når der kom flere voksne medlemmer til.

I en tid, hvor der kommer flere og flere ældre borgere i Danmark, så er der blevet behov for flere motionstilbud til disse. Og her spiller idrætsforeningerne en meget stor rolle. Ikke bare kan de være med til at opfylde visionen om Danmark som verdens mest aktive nation. De kan samtidig få en masse nye medlemmer, der også kan være kilden til en uanet mængde af frivillige ressourcer, der kan bruges i foreningen.

Derfor er det ærgerligt, at der ikke er større incitament til denne indsats, når foreningen risikerer at blive ”straffet” økonomisk.

Horsens-modellen
I Horsens Kommune har man politisk gjort op med dette. De har vedtaget en model, hvor de foreninger, der modtager lokaletilskud, ikke længere bliver straffet, hvis de øger deres andel af voksne medlemmer. Helt lavpraktisk foregår det ved, at beregningen af deres lokaletilskud fastfryses, så de ikke mister tilskud, når de får flere voksne medlemmer. Hvis de eksempelvis i dag er 25 procent medlemmer over 24 år, så bliver deres lokaletilskud nedsat forholdsmæssigt i forhold til denne andel. Hidtil har det været sådan, at hvis deres andel af medlemmer over 24 år steg til 50 procent, så ville deres lokaletilskud blive nedsat med samme forholdsmæssige sats. Men det gør det fremover ikke i Horsens. Her vil deres lokaletilskud stadig blive beregnet ud fra en andel af medlemmer over 24 år på de førstnævnte 25 procent.

Det er en kæmpemæssig forbedring af vilkårene ikke bare for den enkelte forening, men især for den store vision om at få 75 procent af danskerne til at blive motionsaktive.

Det er dog ikke en gratis model for Horsens Kommune, der regner med at bruge en halv million kroner årligt på det. Samtidig vil de belønne alle foreninger kontant med 500 kroner for hvert nyt medlem de får rekrutteret. Samlet set kommer det til at koste Horsens Kommune én million kroner årligt.

De har valgt denne model i Horsens, fordi de har forpligtet sig selv til at få 5.000 flere foreningsaktive inden år 2025 via deres engagement i Bevæg dig for livet.

Kopiere modellen til resten af landet
Det ville være skønt, hvis Horsens-modellen kunne sprede sig til flere danske kommuner. Selvfølgelig er det ikke gratis, men det er et nødvendigt incitament for idrætsforeningerne, hvis både kommune, foreninger og idrætsorganisationer i samlet flok skal løfte den store opgave, at få mange flere danskere op af sofaen og ud i et aktivt liv.

Som nævnt ovenfor, så er der uanede frivillige ressourcer i den ældre del af befolkningen. Andelen stiger støt gennem de næste mange år, og når de forlader arbejdsmarkedet, så vil der komme en stor efterspørgsel efter relevante motionstilbud. Hvis ikke idrætsforeningerne skal miste dem til de kommercielle tilbud, så skal de være klar til at tage imod dem med nye, relevante tilbud. Og foreningerne skal se det som en investering i stedet for en nødvendig byrde. Ressourcerne, der kommer ind i foreningerne, kan bruges til at udvikle foreningerne yderligere, så det kan gives endnu flere relevante tilbud til seniorerne.

Relevante links:
Slut med at ‘straffe’ foreningerne for voksne medlemmer: Nu kommer der en gulerod i stedet (Horsens Folkeblad)
Kreativ tænkning forhindrer mistede tilskud (Blog Albagaard)


[custom-twitter-feeds hashtag=”#bevægerdanmark”]

En tanke om “Horsens lancerer foreningsvenlig støttemodel

 1. Hej Jens
  Når kommunen bruger 25 års reglen, vil det kommunale tilskud til foreningernes lokaleudgift blive reduceret med højst ca. 80 øre, eller godt 1,50 kr. for en haltime, – for hver procent, de voksne udgør af den samlede deltagerandel. Kommunerne har stort set alle sammen afsat en samlet ramme til foreningsvirksomheden, så beløbet vil i praksis bare blive trukket på aktivitetstilskuddet til børn og unge.
  Afhængigt af hvor mange timer den voksne deltager i aktiviteterne, koster det altså mellem 50 og 100 kr. om året.
  Jeg tror, at de voksne medlemmer bidrager med en indsats i foreningen, der er betydeligt mere værd.
  Foreninger, der forsøger sig med kreative løsninger i opdelinger i voksne og børn, kan heller ikke i praksis opfylde lovens krav, og kommunen kan efterfølgende afvise at yde tilskud, eller endnu værre, kunne kræve tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud.
  Jeg vil derfor endnu engang gentage for Prins Knud, at kommunerne blot skal vende tilbage at anvende muligheden for at yde lokaletilskud på baggrund af deltagersammensætningen i hver enkelt time for sig, i stedet for at anvende medlemssammensætningen i foreningen som helhed.
  Det vil ikke betyde nogen som helst forskel i en kommunale administration, men overlade bureaukratiet til foreningens egen afgørelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *