Bestyrelsesmedlemmer hænger ikke på træerne

Mange foreninger kæmper med at finde frivillige, der vil påtage sig opgaven med at sidde i deres bestyrelser. Men griber foreningerne det an på den rigtige måde?

Der har altid været mange metoder til at rekruttere frivillige til bestyrelsesposterne ude i foreningerne. Nok lige så mange metoder, som der er foreninger. Og der er nok heller ikke én metode, der er den rigtige for alle.

I nogle fodboldklubber på Fyn har de akut mangel på bestyrelsesmedlemmer. Kerteminde Boldklub mangler lige nu en formand og tre bestyrelsesmedlemmer. De er bange for om de kan overholde deres egne vedtægter og om de kan overleve som forening. De arbejder med en løsning, der handler om at splitte opgaverne op og uddelegere dem til nogle nye og mindre udvalg.

Netop metoden med at splitte opgaverne op og gøre dem mindre er prøvet med succes mange steder. Det gør det mere overskueligt for den frivillige at gennemskue, hvad opgaven går ud på. Man kan derfor bedre tilrettelægge sin indsats.

I Svendborg ligger Boldklubben Stjernen. Der har de valgt en anden metode, hvor de har udvidet bestyrelsen fra syv til ni medlemmer. Men samtidig har de splittet mange af deres bestyrelses- og foreningsopgaver op i mindre bidder, så de er lettere at overskue.

Begge metoder virker, men på hver sin måde. Omdrejningspunktet er dog, at opgaven gøres mindre og mere overskuelig.

I Stjernen har de valgt et andet lille, men ikke ubetydeligt, greb, der er med til at sælge varen lettere. De har lavet arbejdsbeskrivelser for alle bestyrelsesposterne. Så er der foretaget en forventningsafstemning fra starten af mellem den frivillige og foreningen. Alle ved, hvad de kan og skal forvente af hinanden.

Ifølge professor ved Syddansk Universitet, Bjarne Ibsen, så er det ikke blevet vanskeligere at rekruttere frivillige til bestyrelsesposterne. Det baserer han naturligvis på årevis af forskning på området. Men virkeligheden viser, at det ofte er svært at udføre i praksis. Han påpeger, at det især er i de større foreninger, at rekrutteringsopgaven er svær. Han argumenter for dette med, at opgaverne for den frivillige er større og kravene lige så.

Men det er jo bare med til at understøtte metoden om at splitte opgaverne mere op, så de bliver mere spiselige for den frivillige.

I artiklen, som jeg linker til nedenfor, er der gode input fra foreningsledere, fra en DGI-konsulent samt fra DBU‘s næstformand, Bent Clausen.

Artikel om emnet:

Flere boldklubber i krise: En kamp at få frivillige på de tungere poster (DR.dk)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *