Væk med bøvlet

Regeringen har i dag sendt 15 anbefalinger i høring, som skal lette de administrative byrder for foreningslivet. Tidligere udbetaling af tilskud og mere lempelige krav til revision og budget er nogle af de mest iøjnefaldende forslag.

Formanden for Frivilligrådet, Mads Roke Clausen, har været med til udarbejde den rapport, der nu er sendt i høring. Han glæder sig især over, at noget af det dobbeltarbejde, der har været udøvet hidtil, nu ser ud til at blive overflødiggjort. Kravet om både revision af projektregnskaber fra en ekstern revisor og efterfølgende revision hos Socialstyrelsen ser ud til at blive afskaffet.

Det skal være nemmere at være frivillig. Det lader til at være mantraet, der gennemsyrer de 15 forslag, der nu er i høring hos en række organisationer inden for det frivillige, sociale område. Nogle af forslagene kan virke forholdsvis harmløse, men for især de mindre organisationer og foreninger, så kan de have rigtig stor betydning.

Tag bare forslaget om at bevillinger skal udbetales i starten af kalenderåret. Det har stor betydning for den almindelige drift hos især de mindre organisationer og foreninger. De har ikke tilstrækkelig likviditet eller en egenkapital at tære på, når udbetalingen af tilskuddene trækker ud. Det har især en lang række frivilligcentre i hele landet mærket på egen krop de seneste 2-3 år. Her har der været store forsinkelser i udbetalingen af satspuljemidlerne. Det har betydet, at frivilligcentrene har set sig nødsaget til at afskedige deres medarbejdere, fordi de ikke har været sikre på at have midler til lønningerne. Når tilskuddene så endelig er kommet, så har de heldigvis for det meste haft held til at kunne fastholde deres medarbejdere.

Frivilligrådet har tænkt sig at agere vagthund og følge op på om tilskuddene så rent faktisk også udbetales tidligere:

– Vi kommer til at ringe til foreningerne i januar for at sikre os, at de har fået midlerne, siger Mads Roke Clausen.

Der er rigtig mange gode forslag, der vil gøre det nemmere at være tilskudsmodtager af de statslige midler:

  • En mere brugervenlig tilskudsportal vil gøre det nemmere for organsationerne at finde rundt i de mange tilskudsmuligheder
  • Bedre balance mellem driftstilskud og frivilligeindsatser gør det muligt at differentiere i kravene alt efter organisationernes størrelse og ressourcer
  • En mere stabil støtte til etablering og grundfinansiering af frivilligcentrene gør, at deres driftsituation bliver meget mere afklaret

De 15 forslag kan læses nederst på siden.

– Regeringen har en drøm om, at velfærd og frivillighed i højere grad skal gå hånd i hånd. Målet er, at det skal være nemmere og mere enkelt at være frivillig. Frivillige kan noget andet og ekstra end det offentlige. Derfor skal civilsamfundet have de bedst mulige forudsætninger for at udvikle den frivillighed, siger børne- og socialminister Mai Mercado.

Hun er især opmærksom på, at det ændringerne skal give mere værdi for midlerne hos især de små og mellemstore organisationer og foreninger. Men hun vil samtidig holde øje med at de forenklede regler ikke fører til misbrug af de statslige bevillinger.

Det er befriende at se, at regeringen tager situationen alvorligt, når Frivilligrådet og andre frivillige organisationer gør opmærksom på at bureaukratiet lægger hindringer i vejen for det frivillige arbejde. Og det er befriende at se, at samme organisationer har været budt inden for og har bidraget til de forenklende forslag.

 

Artikler om emnet:

Regeringen vil mindske bøvl for foreninger, der yder socialt arbejde (Kristeligt Dagblad)

Regeringen vil lette bureaukratiet for foreninger: Her er de 15 forslag (Altinget)

15 initiativer skal gøre det lettere at være frivillig på det sociale område (Børne- og Socialministeriet)

 

 

Her er de 15 anbefalinger

1. Tidligere udbetaling af driftstilskud og fast årshjul

2. Model til opfølgning på driftstilskud fra satspuljen med udgangspunkt i organisationernes årsrapport

3. Bedre balance mellem opfølgning på driftstilskud og frivillige indsatser

4. Lettelse af regler om revision af projekttilskud

5. Færre og tilpassede krav til budgetter

6. Målrettet og enkel afrapportering fra projekter

7. Udvikling af standarder og redskaber til at måle og evaluere indsatser

8. Bedre muligheder for forankring

9. Mere målrettet udviklingspulje

10. Mere stabil støtte til etablering og grundfinansiering af frivilligcentrene

11. Mere enkel og præcis kommunikation i tilskudsadministrationen

12. Løbende tilfredshedsundersøgelser af tilskudsadministrationen

13. Mere brugervenlig tilskudsportal

14. Fortsat fokus på forudsigelighed i udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer

15. Afdækning af regler og rammer på andre statslige puljeområder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *