Fra engagement til integration

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Tuborgfondet har indgået et partnerskab om at få engageret flere unge i foreningsfællesskaber. Målgruppen vil primært være ikke-vestlige unge og projektet kan derfor mest af alt ses som en ekstra integrationsindsats.

Projektet skal vare i tre år og er støttet af Tuborgfondet med 4,9 millioner kroner. DUF skyder selv 700.000 kr. i projektet.

For Tuborgfondet virker det ikke som om, at man har betænkeligheder ved at definere projektet som et integrationsprojekt. Deres souschef fortæller, at de gerne vil styrke mangfoldigheden i foreningslivet med deres støtte.

– Vi skal blive klogere på, hvordan man kan styrke mangfoldigheden i foreningslivet. Vi håber, at den viden, der kommer ud af projektet, kan bruges af medlemsorganisationerne til at lukke døren op for flere unge med minoritetsbaggrund og unge med kortere uddannelse end dem, vi normalt ser deltage i foreningslivet, lyder det fra Nanna Bang, der er souschef i Tuborgfondet.

Hos DUF er det ikke så tit man ser denne type af integrationsprojekter, men mon ikke også de ser det i et større perspektiv. Det vil i mine øjne også være helt rimeligt og legitimt. Projektet kan nemlig anskues meget bredere og de udledte erfaringer kan bruges generelt i foreningslivet til at blive klogere på, hvordan man hverver unge frivillige.

Men hvordan griber man det så intelligent an? For det er jo ikke første gang en sådan indsats forsøges.

DUF vil gøre det, der i manges øjne er det mest oplagte. De vil spørge dem, det drejer sig om. Det er jo ikke lige frem raketvidenskab, men alligevel er det den fodfejl rigtig mange begår, når de skal finde de rigtige løsninger på rigtige udfordringer. Derfor er det befriende at høre, at DUF vil gøre lige netop det.

– Vi skal se på, hvad det gør ved foreningstilslutningen, hvis man er mere fysisk til stede i udsatte boligområder, siger Kasper Sand Kjær, der er formand for DUF.

Formen på foreningernes struktur og organisering skal udfordres. Kasper Sand Kjær ser netop de traditionelle foreningssystemer som en hæmsko for unges lyst til at engagere sig i driften af foreningen.

Det ligger fint i tråd med de resultater Center for Frivilligt Socialt Arbejde har fået i deres frivillighedsundersøgelse. Her peger unge på, at de rigtig gerne engagerer sig i frivilligt arbejde, men i den type, der er mere lyst organiseret og mere ad hoc-præget. Samtidig peger undersøgelsen på, at der er rigtig mange af de unge, der ikke i forvejen er frivillige, rigtig vil være frivillige, hvis bare de bliver spurgt om det.

DUF vil i projektet uddanne 100 unge fællesskabsudviklere. Deres opgave bliver at være fysisk til stede i boligområder, foreninger, lokalområder m.m. De skal hjælpe foreningerne med at gennemføre eksperimenter, der skal lokke unge ind i foreningslivet. Projektet får også en forskningsvinkel, hvor forskere skal indsamle viden om og dokumentere resultater fra de eksperimenter, der gennemføres af fællesskabsudviklerne og foreningerne.

Målet med deres indsats bliver, at hverve samlet set 1.000 nye medlemmer, der ikke tidligere har været medlem af en forening. Det lyder måske ikke af meget, men den primære målgruppe er defineret som unge mænd med ikke-vestlig baggrund. Og her er opgaven nok mere indviklet end med unge mænd med netop en vestlig baggrund. Disse unge mænd har en større historisk tradition med at være opflasket med foreningsfællesskaber og -engagement.

Det bliver spændende at følge projektet og eksperimenterne. Men det bliver også spændende at følge DUFs egen rekrutteringsindsats for at finde de 100 fællesskabsudviklere, der skal uddannes i projektet.

 

Artikler om emnet:

DUF og Tuborgfondet vil eksperimentere sig til flere foreningsmedlemmer (Altinget)

DUF og Tuborgfondet indgår partnerskab (DUF)

DUF og Tuborgfondet indgår samarbejde (Tuborgfondet)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *