Regeringsindgreb kan begrænse foreningslivet

På trods af en nylig regeringsvedtaget civilsamfundsstrategi, der skal styrke det frivillige foreningsliv i Danmark, så er der nu andre dele af regeringen, der barsler med regler, der sætter begrænsninger for det frivillige foreningsliv.

Det er svært at finde retning i regeringens holdning til det frivillige foreningsliv, når dele af den vil styrke og andre dele af den vil svække det frivillige foreningsliv. Senest er det økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), der har offentliggjort et forslag fra regeringen, der vil tvinge frivillige foreninger til bortforpagte deres cafédrift i eksempelvis idrætshaller og klubhuse.

Udspillet kommer som en naturlig følge af regeringens udspil fra sidste efterår, Fair og lige konkurrence.

Men hvad er bedst? At have en idrætshal i provinsen, hvor den eller de lokale foreninger holder et mindre caféteria åbnet til glæde for deres medlemmer og evt. andre brugere/besøgende i hallen – eller at have en lokal idrætshal helt uden mulighed for at købe en kildevand, en sodavand, et æble eller en fransk hotdog efter træning eller kamp…

For i virkelighedens verden, så er det de færreste steder, hvor almindelige erhvervsdrivende vil give sig i kast med så usikker en forretning, som en sådan lokal café i en idrætshal er. Indtjeningsmulighederne er begrænsede, fordi kundeskaren er begrænset. Det lader sig ofte kun gøre, fordi de lokale foreninger holder caféen i live. Og det kan de jo gøre, fordi de ikke skal skabe et overskud af driften på samme måde som en erhvervsdrivende.

Så i min verden er det ikke bare svært – det er faktisk umuligt – at se, hvordan det er unfair og ulige konkurrence, at lokale foreninger driver café på steder, hvor andre ikke hverken kan eller vil.

Det ville klæde regeringen straks at tage forslaget af bordet, så det frivillige foreningsliv får lov at fortsætte deres sædvanlige drift af foreningen.

Måske det kommende samråd med økonomi- og indenrigsministeren, som SF har indkaldt til, kan ændre ved forslaget levedygtighed. Både DIF og DGI har samme forhåbning, for de kan heller ikke se, hvordan det skal gavne foreningslivet med sådanne begrænsninger.

– Her vil man virkelig skyde gråspurve med kanoner. Vi er ikke bekendt med eksempler på, at foreningernes cafeer og kiosker udgør en reel konkurrence for det lokale restaurationsliv, siger formanden for DGI, Søren Møller.

 

Artikler om emnet:

SF kalder minister i samråd om tvungen bortforpagtning af foreningscaféer (NB Økonomi)

DGI og DIF: Nej til tvungen bortforpagtning af foreningers caféer (DIF.dk)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *