Dokumentationskrav ses efter i sømmene

Børne- og Socialministeriet sætter nu endelig gang i arbejdet med at afbureaukratisere deres støtteordninger. Men er det overhovedet muligt at gøre det?

For nogle uger siden skrev jeg i et blogindlæg om, hvordan statslige puljer på især det frivillige sociale område har det med at stille uforholdsmæssigt store dokumentationskrav til tilskudsmodtagerne. Nu har Børne- og Socialministeriet fremlagt et kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal kigge nærmere på de bureaukratiske dokumentationskrav.

Men der er divergerende holdninger til, hvorvidt det vil hjælpe eller ej.

Frivilligrådet forholder sig positivt til kommissoriet, hvor de hidtil har været store kritikere af de krav, der stilles til de frivillige sociale organisationer.

– Vi er glade for, at der kommer en undersøgelse af den statslige støttestruktur, og vi glæder os rigtig meget til arbejdet, udtaler Frivilligrådets formand, Mads Roke Clausen.

Mere kritisk forholder professor Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet sig. Han er ikke overbevist om, at kommissoriet kan skabe de nødvendige ændringer at de bureaukratiske krav. I hans optik handler det basalt set om, at støttestrukturen er så bureaukratisk opbygget, så også dokumentationen vil være det.

– Så længe man vælger en struktur, hvor man skal søge penge fra en pulje til nogle bestemte mål, så er det meget svært at gøre ubureaukratisk. Systemet forudsætter jo på den måde, at der er nogle rimelige regler, der gør, at håndteringen af støtten også er gennemsigtig,” siger Bjarne Ibsen.

Kigger man nærmere på kommissoriet, så kan man se, at nogle af problemerne bliver angivet som forvirring og kompleksitet i puljejunglen samt alt for mange forskelligrettede krav til dokumentation og afrapportering. Så i ministeriet ved man vist godt, hvor skoen trykker.

Men kigger man nærmere på de definerede opgaver i kommissoriet, så kan jeg godt genkende bekymringerne hos professor Bjarne Ibsen. Den ene opgave hedder: ”Fremsætte konkrete anbefalinger til, hvordan den statslige støttestruktur og tilskudsadministration på det frivillige sociale område samlet set kan forenkles og forbedres.”

Betyder det så, at der ikke skal gives detailanbefalinger, men alene kigges på det overordnede billede? Jeg håber bestemt, at arbejdsgruppen godt må komme med meget specifikke og lavpraktiske anbefalinger til ministeriet.

 

Artikler om emnet:

Frivilligrådet roser nyt udspil til ændring af statslig støttestruktur (Altinget)

Ny arbejdsgruppe skal gøre det lettere at være frivillig (Børne- og Socialministeriet)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *