Få nye medlemmer i idrætten – men flere kvinder

En meget lille fremgang i antal medlemmer i idrætsforeningerne burde få alarmklokkerne til at lyde, men fokus lægges på, at der er kommet flere kvinder i idrætten.

Og hvad er så smartest? At “spinne” historien, så resultatet af medlemsoptællingen er positiv, fordi der er kommet næsten 8.000 flere kvinder i idrætsforeningerne… eller at sætte fokus på, at der kun er kommet 0,4 % flere medlemmer i idrætsforeningerne i løbet af 2017!?

Den store danske idrætsvision – Bevæg dig for livet – skal hjælpe dansk idræt til at vokse ganske kraftigt frem mod år 2025. Der skal der være 50 % af den danske befolkning, der er medlem af en idrætsforening. Set i det lys, så er en fremgang på 0,4 % ikke prangende. Det må kunne gøres bedre. Bevæg dig for livet har nu eksisteret siden 2015, men der er stadig et stykke vej til målet.

Bør man ikke lære noget mere af de erfaringer, der er gjort i løbet af de første tre år med visionen? Bør man ikke forstå, at det er de folkelige tiltag, breddeidrætten og motionsidrætten, der har det største potentiale for at visionen skal lykkes?

Det er her, at historien om de mange nye kvinder i foreningsidrættens bør være den store lærdom for hele Bevæg dig for livet. Faktisk står kvindernes fremgang for hele 86 % af fremgangen i medlemsantal i 2017. Det viser sig, at det især er motionsidrætter som fitness, cykling, fodboldfitness og motionsfloorball, der tiltrækker kvinderne.

Formanden for DIF, Niels Nygaard, har fat i den lange ende, når han udtaler:

– Når et stigende antal kvinder vælger foreningslivet til, så er det blandt andet et udtryk for, at der er succes med de mange nye motionstilbud som fodboldfitness og motionsfloorball, hvor motion og fællesskab prioriteres før konkurrencen. Foreningsidrætten skal være for alle, og vi skal fortsat yderligere op i gear, hvis vi skal nå vores ambitiøse vision i Bevæg dig for livet. Vi skal sikre motionstilbud, der favner bredt.

Jeg håber, at både DIF, DGI og specialforbundene forstår at lære af disse erfaringer. Forstår at der skal satses på bredde og motion, hvis man gerne vil have flere, nye medlemmer i foreningsidrætten. Og især hvis man vil have flere kvinder og piger i foreningsidrætten.

 

Artikel om emnet:

Kvinder og motionister bag fremgang i foreningsidrætten (DIF)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *