Medlemsnedgang kalder på nye typer frivillige

Når en idrætsforening mister sine medlemmer, så er det ikke bare på medlemssiden, det gør ondt. Det kræver også nytænkning, når der skal rekrutteres nye frivillige.

I en artikel har TV Øst fornylig beskrevet, hvor kommunerne i deres område mister medlemmer i deres idrætsforeninger. Det får Søren Bennike, forsker på Københavns Universitet, til at advare om, at foreningerne får svært ved at finde frivillige til deres opgaver. Og det har han da delvis ret i. Men foreningerne kunne jo også gøre det, at de nytænker den måde, de normalt rekrutterer deres frivillige på.

En frivillige i en forening skal ikke nødvendigvis findes i egne rækker, blandt egne medlemmer. Tænk på at forældre til børnemedlemmerne i foreningen også er potentielle frivillige. Og tænk på at børn til voksen- og seniormedlemmerne i foreningen også er potentielle frivillige. Tænk nyt, tænk bredere!

Artiklen fra TV Øst beskriver bl.a. at Guldborgsund Kommune har mistet 14 % af deres medlemmer i idrætsforeningerne fra 2012 til 2017. Næstved Kommune har mistet 6 % i samme periode. I artiklen beskrives det, at foreningerne dermed får færre indtægter i form af lavere kontingentindtægter og lavere kommunale tilskud. Men det betyder jo samtidig, at foreningerne har mulighed for at få færre omkostninger pga. det lavere medlemstal, så helt slemt behøver det ikke være.

Samtidig bliver der færre frivillige opgaver.

Det er interessant at kigge på, hvordan de forskellige kommuner i regionen oplever forskellige op- og nedgange i medlemstallet. Det viser, at der ikke er en generel samfundsmæssig årsag til det, men snarere lokale forskelle.

Udviklingen i regionens 12 kommuner ser således ud:

Kommune    2016    2017    Udvikling
Faxe    12.052    12.167 +1 %
Guldborgsund    22.704    21.863 -4 %
Holbæk    29.142    29.677 +2 %
Kalundborg    16.849    17.288 +3 %
Lolland    15.328    14.587 -3 %
Næstved    25.029    24.326 -3 %
Odsherred    14.579    14.842 +2 %
Ringsted    13.207    14.857 +11 %
Slagelse    25.525    25.811 +1 %
Sorø    11.052    10.932 -1 %
Stevns    9.659    10.053 +4 %
Vordingborg    16.337    16.357 0 %

 

Generelt set er det ikke de store alarmklokker, der bør lyde i regionen, men der er da visse kommuner, hvor man i idrætsforeningerne – og måske også i støttefunktionerne i kommunerne – skal kigge nærmere på, hvordan man kan vende udviklingen.

Og lige gyldigt om man i sin foreninger oplever op- eller nedgang i sit medlemstal, så bør man være meget mere opmærksom på, at de frivillige ikke kommer af sig selv. Der skal arbejdes på at tiltrække dem – og der skal arbejdes lige så hårdt på at fastholde dem.

 

Artikler om emnet:

Forsker om medlemsnedgang i idrætsforeninger: Man mister fællesskab og sammenhold (TV Øst)
Find din kommune: Mange idrætsforeninger mister medlemmer (TV Øst)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *