Kommuner presser citronen

Frivilligrapporten fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde viser, at kommunerne har øget deres samarbejde med frivillige ganske betragteligt gennem de sidste fire år.

I rapporten svarer 74 % af kommunerne, at de samarbejder mere med frivillige nu end de gjorde i 2014. Og det er ikke bare med de frivillige foreninger. Samarbejdet med de lokale frivilligcentre og med frivillige ildsjæle er også øget.

– Samarbejdet er vokset eksplosivt de sidste fire år. For os at se, er det et tegn på, at samarbejdet med frivillige og civilsamfund er blevet en naturlig del af kommunens opgave, særligt på velfærdsområdet, fortæller Laura Auken, der er centerchef på Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Rapporten viser også, at kommunerne arbejder mere målrettet og strategisk med at indarbejde frivillighed i løsningen af deres opgaver. Næsten alle kommuner har en frivilligstrategi eller noget lignende. I gennemsnit har hver kommune fire fuldtidsmedarbejdere, der arbejder med frivilligområdet.

Det er dog ikke på alle områder af de kommunale opgaver, at frivilligheden spiller en stor rolle. Det er primært på enkeltstående events (fx festivaller) og på samarbejde med frivillige, der arbejder med udsatte grupper.

Sammenlignet med, hvor danskerne fokuserer deres frivillige indsats, er der en rød tråd i dette. 26 % arbejder frivilligt med idræt, mens 23 % arbejder frivilligt med sociale emner. Disse to emner er dem, der fylder mest i danskerne frivillige indsats og bevidsthed.

Denne del af Frivilligrapporten fortæller desværre ikke noget om, hvordan de frivillige foreninger forholder sig til dette. Det må vi vente til december med at få afsløret.

Hvis foreningerne ser en gevinst i at øge deres samarbejde med kommunen, så er der ingen problemer i det. Men hvis foreningerne føler sig presset til at levere mere ind i den kommunale dagsorden og den kommunale velværd, så er det uholdbart. Samarbejdet behøver måske ikke lige frem være ligeværdigt, men begge parter skal vinde noget ved det.

I et samarbejde mellem en frivillig forening og en kommune, vil det til enhver tid være kommunen, der har førertrøjen på. Denne magtposition skal kommunen være i stand til at håndtere på en måde, så foreningen føler sig hørt og værdsat.

Når Frivilligrapportens sidste del om foreningernes oplevelse af samarbejdet udkommer til december, så får vi syn for sagen. Den vil give anledning til at kunne konkludere på det generelle billede af samarbejdet mellem kommuner og frivillige.

 

Artikel om emnet:

Frivillige hænder fylder mere i kommunerne (DR.dk)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *