Idræt som valgkampstema

Idrættens organisationer vil have idræt på dagsordenen, når der til november er kommunalvalg. De har derfor oprettet et temasite på www.dif.dk/kv17, hvor lokale foreningsledere kan søge inspiration til opgaven.

Det overordnede tema i organisationernes valgkampsstrategi er, at flere danske skal være idrætsaktive. Det ligger i naturlig forlængelse af den fælles strategi Bevæg dig for livet, hvor 50% af danskerne skal være idrætsaktive i en forening i 2025 og hvor 75% af danskerne i det hele taget skal være idrætsaktive.

DIF og DGI, der står bag Bevæg dig for livet med støtte fra Nordeafonden og Trygfonden, har indset, at de ikke kan klare denne målsætning alene. De danske kommuner er en vigtig og nødvendig samarbejdspartner i arbejdet med at nå målsætningerne.

– Her spiller landets kommuner en helt central rolle, fordi de har kontakt med borgerne i hverdagen i alle livets faser. For kommunerne har idrætten blandt andet værdi som sundhedsfremmende og i de inkluderende fællesskaber, så vi håber at inspirere flere kommuner til at sætte det øverst på dagsordenen til kommunalvalget, siger Birgitte Nielsen, næstformand i DGI, til DIF.dk.

To kommuner, Ikast-Brande og Frederiksberg, har allerede taget arbejdshandskerne på og er gået i gang med få flere idrætsaktive borgere. Deres arbejde har forskellige indsatsområder, hvilket er meget kendetegnende for det kommunalpolitiske billede i Danmark.

Men én ting er, at kommunerne og de lokale foreninger skal trække læsset med at få flere idrætsaktive danskere via særlige indsatser. En anden ting er, at foreningerne skal stilles nogle ordentlige rammevilkår i udsigt. Også her tegner der sig et meget differentieret billede i de danske kommuner.

DIF udarbejdede i 2013 en omfattende undersøgelse af kommunernes indsats på fritidsområdet. Undersøgelsen viser bl.a. hvor mange penge de enkelte kommuner bruger på forskellige områder, men også hvordan de lokale foreninger vurderer deres kommunes indsatser.

Undersøgelsen kan læses her >>

Der skulle komme en ny undersøgelse inden længe.

Derfor er også foreningernes rammevilkår et prioriteret tema i valgkampsstrategien.

– Vi forventer, at de deltagende kommuner prioriterer idræt og bevægelse i forbindelse med kommunalvalget. For det første ved at skabe bedre rammevilkår, så det bliver så naturligt og let tilgængeligt at dyrke idræt som muligt. Det kan være ved at udvikle og vedligeholde faciliteter og styrke fokus på, at idræt og bevægelse kommer ind i folkeskolen. Og så kan alle kommuner lære af de erfaringer, vores Bevæg dig for livet-kommuner med at styrke voksne og seniorers idrætsdeltagelse, siger Thomas Bach, næstformand i DIF, til DIF.dk

De lokale foreningsledere spiller en stor rolle i denne strategi, idet hverken DIF eller DGI fra centralt hold kan nå helt ud til lokalpolitikkerne i de danske kommuner. Som lokal foreningsleder kan man søge inspiration til denne indsats på det nye temasite www.dif.dk/kv17, hvor der er samlet en lang række informationer om både mærkesagerne og om, hvordan man kan tilrettelægge sin lokale indsats, så man kommer i dialog med de lokale politikkere om emnerne og mærkesagerne.

 

Artikel om emnet:

Idræt skal på dagsordenen til kommunalvalget (DIF.dk)

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *