Glade frivillige i udsatte boligområder

En undersøgelse foretaget for DIF get2sport viser, at 95% af de frivillige kommer i godt humør af at være frivillig.

DIF get2sport støtter idrætsforeninger i udsatte boligområder og har eksisteret siden 2005. Projektet har været finansieret af DIF, satspuljemidler fra staten samt Nordeafonden, der i 2016 valgte at støtte DIF get2sport med 15 millioner kroner frem mod 2019. get2sport til stede i 16 kommuner og 32 samarbejdsforeninger, men har en ambition om at være til stede i samtlige de 42 kommuner, der har særligt udsatte boligområder.

Undersøgelsen, der tager udgangspunkt i besvarelser fra 300 medlemmer i DIF get2sport-støttede idrætsforeninger, er egentlig udarbejdet med det formål at sætte fokus på, hvordan projektet har hjulpet børne- og ungdomsmedlemmerne i klubberne til en bedre hverdag. Et biprodukt af undersøgelsen er dog det fokus, det samtidig kommer på de frivillige i foreningerne. DIF get2sport startede ud med at ville styrke de frivillige foreningskræfter i de udsatte boligområder, så det var nemmere at rekruttere og fastholde de frivillige i idrætsforeningerne.

76% af de frivillige fortæller, at de er blevet gladere for deres arbejde og/eller uddannelse af at være frivillige og 74% fortæller, at de føler sig mere respekterede og betydningsfulde pga. deres frivillige indsats.

Det kan sagtens tænkes, at tallene ville være de samme, hvis man spurgte frivillige i andre idrætsforeninger. På den måde er resultaterne ikke epokegørende. Men det der gør tallene rigtig interessante er, at der i de særligt udsatte boligområder ofte er mange forskellige nationaliteter, der ikke har den samme foreningstradition, som vi er vokset op med i Danmark. Dermed er der heller ikke tradition for, at forældre og andre hjælper til i foreningen med opgaver som kørsel til kampe, tøjvask etc. Derfor er det imponerende at se, at den frivillige indsats har vundet så meget indpas også i disse udsatte boligområder, at de frivillige rent faktisk værdsætter det at være frivillig.

 

Artikel om emnet:

Foreningsidræt hjælper børn i udsatte boligområder (DIF.dk)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *