Rapport om frivilligt arbejde bliver dumpet

Det er beskæmmende, at en rapport fra Deloitte, bestilt af Beskæftigelsesministeriet, kan indeholde så svagt et datagrundlag og alligevel indeholde konklusioner, der bliver brugt aktivt af ministeriet som et udtryk for, at frivilligt arbejde forlænger lediges dagpengeperiode…

Beskæftigelsesministeriet er i fuld gang med at evaluere den forsøgsordning om dagpengemodtageres mulighed for at udføre mere frivilligt arbejde end tidligere, der blev iværksat for to år siden. Forsøgsordningen var et punkt i den tidligere regerings 10-punkts-plan ”Lettere at være frivillig”, der skulle give mulighed for at bl.a. dagpengemodtagere kunne udføre op til 15 timers frivilligt arbejde om ugen – mod hidtil fire timer – uden at blive trukket i deres ydelser.

Forsøgsordningen er nu udløbet og grænsen er tilbage på fire timer ugentligt. Beskæftigelsesministeriet har dog lovet at kigge nærmere på muligheden for at forlænge ordningen, gøre den permanent eller finde på nye regler, der gør det muligt for dagpengemodtagere at udføre mere frivilligt arbejde – uden at skulle frygte at miste deres ydelser.

Derfor har Beskæftigelsesministeriet haft Deloitte til at lave en rapport, hvor de bl.a. har kigget nærmere på, om længden af ledighedsperioden har nogen sammenhæng med udførelsen af frivilligt arbejde. Til de flestes store overraskelse konkluderer rapporten at ledige, der udfører frivilligt arbejde, har en længere ledighedsperiode end andre ledige, der ikke udfører frivilligt arbejdet!

Godt nok tager Deloitte forbehold for, at deres indsamlede datagrundlag ikke er stærkt nok til at foretage endegyldige og skudsikre konklusioner. De kalder deres konklusioner for ”indikative”. De siger altså, at de godt ved, at deres konklusion ikke kan fuldstændig sikkert underbygges af de data, de har indsamlet.

Ikke desto mindre er det den konklusion, Beskæftigelsesministeriet hæfter sig ved. Faren ved at holde fast i denne konklusion kan være, at Beskæftigelsesministeriet bruger den i deres evaluering og slår fast, at ledige ikke skal have mulighed for at udføre mere frivilligt arbejde end fire timer om ugen.

Efter rapporten er udkommet, er der flere forskere, interesseorganisationer og erhvervsfolk, der åbenlyst har kritiseret rapporten. Især fordi en forsker og arbejdsmarkedsforsker, Henning Jørgensen, har udtalt, at de frivillige organisationer bør vågne op og indse, at ledige ikke kan bruge frivilligt arbejde som en vej ud af ledigheden.

Fra de frivillige organisationer er det især Søren Møller, formand for DGI, og Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen, der går i rette med både professorer og rapporten. Samstemmende siger de, at rapportens konklusioner er for vage, og at deres egne organisationers erfaringer viser en helt klar positiv effekt af de lediges udbytte af frivilligt arbejde. De peger på sociale og faglige netværk som det største udbytte for de ledige.

Personligt finder jeg det beskæmmende, at en rapport fra Deloitte, bestilt af Beskæftigelsesministeriet, kan indeholde så svagt et datagrundlag og alligevel indeholde konklusioner, der bliver brugt aktivt af ministeriet som et udtryk for, at frivilligt arbejde forlænger lediges dagpengeperiode. Når nu forskere og andre eksperter påpeger åbenlyse fejl og mangler i rapporten, så bør Beskæftigelsesministeriet tage det så seriøst, at rapportens konklusioner ikke anvendes i deres evaluering af forsøgsperioden.

Når man samtidig følger med i debatter om emnet på både LinkedIn og Twitter, hvor personer fra erhvervsliv, organisationer og uddannelsesverdenen peger på de positive effekter af lediges deltagelse i frivilligt arbejde, så er det svært at forstå, hvis ministeriet ikke skulle anbefale nye tiltag, der giver ledige yderligere mulighed for at udføre frivilligt arbejde.

Jeg læste fra en erhvervsleder på LinkedIn, at han lagde stor vægt på en jobansøgers engagement i frivilligt arbejde, fordi det viser, at vedkommende har et socialt overskud. Det var noget, han personligt lagde vægt på hos en kommende medarbejder.

Heldigvis er sidste kapitel i denne saga endnu ikke skrevet. Det er min forhåbning, Beskæftigelsesministeriet lytter til de kritiske røster, der underkender rapporten fra Deloitte.

 

Artikler om rapporten:

Evaluering af fradrag for frivilligt ulønnet arbejde (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)

Professor dumper Deloittes rapport om frivillighed (Altinget.dk)

Frivilligdanmark sår tvivl om konklusion i Troels Lunds rapport (Altinget.dk)

Rapporten fra Deloitte

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *