Seniorerne overtager foreningerne

En stor undersøgelse fra Syddansk Universitet viser, at seniorerne i alderen 60+ år er godt i gang med at overtage det danske foreningsliv. Andelen af frivillige ledere i foreningerne, der er over 60 år, er steget fra 9% til 26% i årene 2004-2015. Samtidig er andelen af frivillige trænere i samme aldersgruppe steget fra 4% til 19% i samme årrække. Begge stigninger er mærkbare og faktisk en lille smule overraskende markante.

Som altid er der dog en delvis forklaring på det. I samme årrække er andelen af frivillige i alderen 20-39 år faldet tilsvarende. Til gengæld er andelen af frivillige under 20 år uændret. Og det er i sig selv ganske positivt selvom andelen er helt nede på 2% blandt frivillige ledere, men dog hele 17% blandt trænere/instruktører. Det skal også nævnes, at der fra 2010 til 2015 er kommet 105.000 flere danskere i alderen 60+ år.

Undersøgelsen giver ikke nogen præcis forklaring på, hvorfor andelen af de 20-39-årige falder, men giver alligevel et forsigtigt bud: ”… måske fordi netop denne gruppe oplever et øget pres på karriere- og familiefronten i disse år”. Forklaringen er ikke usandsynlig, men det havde nu alligevel været rart, hvis der var blevet gravet bare en lille smule i årsagerne.

Er der nogen faresignaler ved udviklingen med flere ældre frivillige i foreningerne?

Om det er positivt eller negativt, skal jeg ikke bedømme, men når 73% af foreningerne rekrutterer nye frivillige gennem eksisterende netværk, så er der en risiko/chance for, at mange af de nye frivillige også kommer fra gruppen af ældre frivillige. Når andelen af ældre frivillige stiger, så stiger også tilsvarende alderen i det eksisterende netværk blandt de frivillige.

Det skal ikke ses som en kritik af rekrutteringsformen, for det er påvist også den mest effektive. En undersøgelse fra 2014 viser, at frivillige hyppigst starter som frivillige, fordi de bliver direkte spurgt og opfordret til det.

Hvis foreningerne vil bevare den aldersmæssige diversitet, så skal de gøre sig nogle strategiske overvejelser om, hvad de kan gøre for at sikre en ligelig fordeling. Lige nu er fordelingen:

  • 0-19 år: 2% frivillige ledere, 17% trænere/instruktører
  • 20-39 år: 24% frivillige ledere, 32% trænere/instruktører
  • 40-59: 48% frivillige ledere, 32% trænere/instruktører
  • 60+: 26% frivillige ledere, 19% trænere/instruktører

Fortsætter de nuværende udvikling, så vil de frivillige seniorer inden for de næste 10-15 år udgøre en uforholdsmæssigt stor andel af foreningernes frivillige. Igen skal jeg ikke bedømme om det er negativt eller positivt for foreningslivets udvikling, men under alle omstændigheder er det en trend, der er en ekstra overvejelser værd ude i de enkelte foreninger.

Undersøgelsen viser, at der i 2015 er 28,8 frivillige pr. forening, mens der i 2010 var 34,6 frivillige pr. forening. Det er et fald på 17% på bare fem år. Den udvikling er alarmerende. Der er slet ikke nok foreninger, der gør sig nogle strategiske overvejelser om rekruttering og fastholdelse af frivillige. Undersøgelsen viser, at kun 7% af foreningerne har en nedskrevet frivilligstrategi. Her er der absolut plads til forbedring.

Foreningerne har ellers fokus på, at rekruttering og fastholdelse af frivillige til bestyrelse og udvalg er en udfordring i fremtiden. 38% af foreningerne ser det som en stor eller meget stor udfordring. Det gør det kun endnu vigtigere, at de får påbegyndt arbejdet med en frivilligstrategi i deres forening.

Foreninger kan med fordel tage en kig på DIFs frivillighedstjek: www.frivillighedstjek.dk

Artikel fra DIF om emnet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *