Resterne af Satspuljen fordeles

Et notat fra Social- og Indenrigsministeriet viser, at et forslag til fordeling af resterne i Satspuljen, nu er sendt rundt til partierne ordførere på socialområdet.

Notatet viser, at der i perioden 2020-2023 er 740,3 millioner kroner tilbage, der skal fordeles til forskellige projekter. Der er stor forskel på, hvad der foreslås beriget med bevillinger fra puljemidlerne. Her er nogle udvalgte eksempler:

  • De frivillige økonomi- og gældsrådgivninger foreslås styrket med 68,0 millioner kroner
  • Fritidspas til socialt udsatte børn og unge støttes med 59,5 millioner kroner
  • Permanent støtte til julehjælp, sommerferiehjælp og nødovernatningstilbud får 60,0 millioner kroner
  • Udsatte børn og unge i Grønland samt udsatte grønlændere i Danmark får støtte på 92,3 millioner kroner

Det bliver spændende at se, hvordan nogle af de foreslåede bevillinger tænkes fordelt og anvendt. Eksempelvis har en stor undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut vist, at 40 procent af de danske kommuner ikke har en ordning med fritidspas eller lignende til deres børn og unge med behov for denne støtte.

Der er ingen tvivl om, at det er godt, at der nu endelig tages hul på fordelingen af midlerne fra Satspuljen …. men, der er stadig ingen løsning på en fremtidig afløser for Satspuljen. Mange frivillige sociale organisationer står stadig og tripper utålmodigt og ikke ved, hvilken fremtid de går i møde. Deres finansieringsmuligheder bliver begrænset, hvis ikke der snart findes en afklaring. Mange projekter, som udsatte og sårbare borgere nyder stor glæde af og lige frem har brug for, hænger i en tynd tråd. Det er uholdbart, at der endnu ikke er fundet en løsning.

End ikke i finanslovsforslaget er der lagt op til en løsning.

Relevante links:
Notat: Sådan vil regeringen fordele resterne af satspuljen (Altinget.dk)


[custom-twitter-feeds hashtag=”#satspulje”]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *