Idræt på det politiske program

Da jeg havde udgivet del 1 af min miniserie om “Idræt og foreningsliv som valgtema“, var der én, der spurgte om ikke det var muligt at finde ud af, hvad de forskellige partier mente om netop det tema.

Derfor har jeg undersøgt alle partiernes politiske programmer for at finde ud af, om de har nogle nedskrevne holdninger til temaet. Jeg har via partiernes hjemmesider fundet frem til deres politiske programmer og søgt efter emnerne “idræt/sport”, “foreningsliv” og “frivillighed”. Her er resultatet.

A – Socialdemokratiet
Partiet har en Kulturpolitik, hvor de vil arbejde for lige adgang til foreningslivet og hvor de priser den sociale sammenhængskraft i det frivillige foreningsliv: “Idræts- og foreningslivet er en central del af det danske demokrati, og derfor ønsker Socialdemokratiet at styrke det. Alle – uanset alder eller økonomisk formåen – skal kunne engagere sig i idræts- og foreningslivet. Det frivillige foreningsarbejde er med til at styrke den sociale sammenhængskraft, og vi skal være stolte af, at så mange i vores samfund vil gøre en forskel for andre ved at være aktive i en forening eller frivillige”.

B – Radikale Venstre
Partiet har ikke nogen konkret politik på området. Jeg har ikke kunnet finde nogle holdninger til emnerne.

C – Det Konservative Folkeparti
Partiet har en politik for Civilsamfundet. I denne har partiet en holdning til, at “foreningslivet får gode muligheder for at udøve deres aktiviteter via adgang til faciliteter og via offentligt tilskud til deres aktiviteter”. Desuden ønsker partiet at give “de frivillige foreninger særligt gode vilkår, da de er præget af engagement og kompetencer og skaber værdi i vores samfund. Pengene skal prioriteres til børn, unge, mennesker med handicap og socialt udsatte”.

D – Nye Borgerlige
Partiet har ikke nogen konkret politik på området. Jeg har ikke kunnet finde nogle holdninger til emnerne.

E – Klaus Riskær Pedersen
Partiet har ikke nogen konkret politik på området. Jeg har ikke kunnet finde nogle holdninger til emnerne.

F – Socialistisk Folkeparti
Partiet har en politik for “Kultur, sport og medier“, hvor de vil arbejde for gode faciliteter, plads til både elite og bredde samt lige adgang for alle: “Foreningslivet er en stærk grundpille i vores lokalsamfund, hvor fodboldklubber, gymnastikforeninger og meget mere binder os sammen på kryds og tværs. Det skal vi værne om og styrke. Samtidig skal vi sikre, at der også udenfor foreningerne er mulighed for at dyrke sport. Gode sportsfaciliteter, cykel- og løbestier giver os lyst til at være aktive og sunde. SF vil prioritere den folkelige idræt, men der skal også være plads til konkurrence og eliteidræt. De offentlige idrætsfaciliteter skal derfor kunne dække både breddens og elitens behov. Det er vigtigt for SF at mindske uligheden i sundhed. På idrætsområdet arbejder vi derfor blandt andet for sund mad i kommunale idrætshaller, at boligsociale tiltag giver udsatte børn og unge mulighed for at dyrke idræt i boligområderne, at der udstedes fritidspas til de lokale idrætsforeninger, og at personer med særlige behov tilgodeses”.

I – Liberal Alliance
Partiet har en “Kulturpolitik“, hvor de anser det danske foreningsliv, som en katalysator for demokratisk dannelse: “Foreningsdanmark er fortsat demokratiets kravlegård og dermed en væsentlig kulturfaktor, når vi taler om frihed til at tænke, tro og mene det, man vil – og samtidig lære fællesskabets værdier at kende”.

K – Kristendemokraterne
Partiet har en politik for “Sundhed og værdier“, hvori de har en holdning til, at handicappede skal have lettere adgang til idrætslivet: “Handicapidrætten skal støttes, fordi den er med til at øge den enkeltes selvtillid og fremme sundhed og trivsel. Regler, der står i vejen for handicappedes deltagelse i idræt, bør ændres, ligesom der i visse tilfælde bør kunne gives positiv særbehandling”. Og så har du en generel holdning til, at “frivillige foreninger og folkeoplysning skal styrkes”.

O – Dansk Folkeparti
Partiet har ikke nogen konkret politik på området. Jeg har ikke kunnet finde nogle holdninger til emnerne.

P – Stram Kurs
Partiet har ikke nogen konkret politik på området. Jeg har ikke kunnet finde nogle holdninger til emnerne.

V – Venstre
Partiet har politikken “Kultur giver fællesskab“, hvor de vil arbejde for offentlig sikring af udviklingsmulighederne for det frivillige foreningsliv: “Der skal sikres frie og gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde, og rammerne for udviklingen af det brede fritids- og kulturliv skal sikres bl.a. af det offentlige. Den liberale kulturpolitik udspringer altid af en bæredygtig kulturel fødekæde. Det giver kulturlivet et rekrutteringsgrundlag af udøvere, som har potentialet til at bidrage til kulturlivets mangfoldighed med frembringelser af høj kvalitet. Derved vil Danmark få et alsidigt kulturliv, der giver de bedste betingelser for, at en udøver kan professionalisere sine frembringelser til det højeste niveau inden for sit felt og derved sikre kvalitet i verdensklasse”.

Ø – Enhedslisten
Partiet har ikke nogen konkret politik på området. Under deres politikområde “Kultur og medier” har de dog et forslag om, at de vil bekæmpe den “kulturelle ulighed … via kulturklippekort til de fattigste danskere og skrappere krav om handicaptilgængelig til både kultur og medier”.

Å – Alternativet
Partiet har ikke nogen konkret politik på området. Det nærmeste er, at de under temaet “Kunst og kultur” har en holdning til, at idrætslivet skal spille en større rolle på uddannelserne.

Forbehold: Selvom det ikke er lykkedes mig at finde noget nedskrevet hos de enkelte partier til de øverst definerede emner, så kan jeg ikke garantere, at partierne ikke holdninger til disse.

[custom-twitter-feeds hashtag=”#fv19″]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *