Erhvervslivet støtter civilsamfundets vilkår

Da Regeringen sidste år nedlagde Satspuljen var det uden en ny ordning på tegnebrættet. Det lader stadig vente på sig, men nu kommer der støtte til civilsamfundets vilkår fra uventet side.

Dansk Erhverv melder sig nu på banen som bannerførere for, at civilsamfundets frivillige organisationer skal have nogle bedre vilkår, da de leverer et stor indsats til gavn for hele samfundet.

I et notat offentliggjort i går – dagen før 1. maj – opstiller Dansk Erhverv nogle principper og modeller for, hvordan der kan gives ordentlige vilkår for de frivillige organisationer.

Ét af principper er, at den fremtidige satspulje ikke skal finansiere offentlige initiativer og projekter. Disse skal der findes finansiering til via Finansloven, så satspuljemidlerne i fremtiden er reserveret til de frivillige organisationer. På denne måde kan der også bedre foretages politisk styring med, hvordan Folketinget ønsker at støtte offentlige initiativer og projekter.

Et andet princip er, at civilsamfundets aktører skal inddrages i forhandlingerne om en ny satspuljeordning, så alle relevante erfaringer tages med i overvejelserne. Her vil der efter deres mening være tale om både større og mindre frivillige organisationer samt relevante forskere med indgående viden om området.

Desuden anbefaler Dansk Erhverv, at der i den nye ordning tænkes mere over, hvordan der kan sikres “driftsøkonomi” som supplement til “projektøkonomi”. Det giver i min optik rigtig god mening at tage denne overvejelse med i forhandlingerne. Alt for ofte gives der bevillinger til enkeltstående projekter og for korte periode på ét eller to år. Når projekterne så viser sig at være en succes, så er der pludselig ikke flere penge, når projektbevillingen løber ud. Hvis der i stedet tænkes i længerevarende driftsbevillinger, så giver man de frivillige organisationer mere arbejdsro til at yde en større, betydningsfuld indsats til de udsatte borgere, der har brug for hjælpen.

Det er befriende at læse, at en organisation som Dansk Erhverv påtager sig det ansvar at tale de frivillige organisationers sag over for det politiske system. Det kan nemlig være ret svært at råbe op, hvis ikke man har en slagfærdig stemme.

Formanden for Frivilligrådet, Mads Roke Clausen, roser udspillet fra Dansk Erhverv på Twitter:

– Meget enig i forslagene her fra Dansk Erhverv om fremtiden for civilsamfundet. Vigtigt at hovedparten af reserven går til det frivillige og sociale område. Og afgørende at vi får et bredt politisk samarbejde om at sikre en stabil økonomi under den frivillige sociale sektor.

Pressemeddelelse og notat fra Dansk Erhverv kan læse via links nedenfor.

Informationer om emnet:

Politisk udspil fra Dansk Erhverv: Et civilsamfund i balance (pressemeddelelse fra Dansk Erhverv)

Et civilsamfund i balance (notat fra Dansk Erhverv)


[custom-twitter-feeds hashtag=”#dkcivil”]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *