Kommunerne regner med foreningslivet, men bidrager ikke selv

De store byers borgmestre er enige om, at fællesskaberne i det frivillige foreningsliv har en samfundsmæssig værdi. Til gengæld er de ikke særlig skarpe på, hvordan de som kommuner kan understøtte denne indsats.

I en paneldebat på Folkemødet 2018 i dag var borgmestrene fra Odense, Aalborg og Viborg samt en kulturpolitisk ordfører fra Københavns Kommune samlet for at diskutere, hvordan kommunerne kan understøtte det frivillige foreningslivs arbejde med fællesskaber.

Desværre kom det meste af debatten til at handle om, hvordan kommunerne er ramt af statens anlægsloft, der betyder, at kommunerne ikke kan bygge helt så mange idrætsfaciliteter, som de selv ønsker. Samtlige af de deltagende kommuner brugte anlægsloftet som undskyldning for, hvorfor de ikke kan leve op til både de forenings-organiserede og de selv-organiserede ønsker til og behov for idrætsfaciliteter.

Formanden for DGI, Søren Møller, udfordrede kommunerne på, hvordan de planlægger andre kommunale anlægsprojekter, og disse projekters muligheder for at indtænke idrætsfaciliteter for de lokale borgere. Generelt set var indtrykket, at kommunerne ikke i særlig vid udstrækning tænker kreativt, når de fx. planlægger nybyggeri i nye bydele. Nordhavnen og Ørestaden i København var gode eksempler på, hvordan man i kommunalt regi ikke har formået at tænke rekreative områder ind i byplanlægningen.

Der hvor debatten kunne have blevet rigtig interessant var, hvor der blev stillet spørgsmål til, hvordan kommunerne så samspillet mellem kommune og foreningsliv om 20 år. Dette spørgsmål blev desværre bare stillet, da debatten var ved et ebbe ud. Derfor fik de fire borgmestre ikke lang tid til at fortælle om deres forudsigelser.

Ikke overraskende var de alle enige om, at foreningerne og frivilligheden fortsat spiller en stor rolle i fællesskabets ånd. Måske endda større end i dag. Men der var absolut intet nyt under solen, og desværre heller ingen revolutionerende nytænkning.

Alt i alt kunne det have været en rigtig interessant paneldebat, der havde bedt kommunerne om at gennemtænke deres samarbejde med foreningslivet. Desværre blev det lidt en fuser, hvor alt for meget fokus lå på faciliteterne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *