Holder moderne innovation overfor traditionelle værdier?

Et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Industriens Fond har set dagens lys. Selvom nok de færreste kan se, hvad de to organisationer har til fælles, så har de med hjælp fra eventorganisationen Sport Event Denmark oprettet Idrættens Innovationslab. Idéen med tiltaget er, at der skal givet nye muligheder for samarbejde og udvikling mellem den danske idrætsverden og danske virksomheder.

Morten Mølholm, der er direktør i DIF håber, at samarbejdet kan munde ud i bedre danske sportsresultater på den internationale scene. Måske endda flere VM- og OL-medaljer. Det skal ske ved, at de fysiske hjælpemidler for udøverne bliver gjort bedre. Men også udvikling af andre typer produkter kan komme på tale. Man kan forestille sig analyseprogrammer, der gør det muligt for udøverne og deres trænere at analyse på både egne præstationer og på konkurrenternes formåen.

Men er det sådan, man skal vinde sine konkurrencer? Er det på udstyr fremfor indsats…? Jeg skal ikke tale for hverken det ene eller det andet. Men det er da en interessant diskussion. Som med så meget andet, så er der faktorer, der taler både for og imod begge dele. ”Når andre gør det, så kan jeg vel også…” Sådan vil mange udøvere sikkert sige, hvis man stiller spørgsmål ved deres hjælpemidler, hvad enten det er fysiske eller andre. Uden sammenligning i øvrigt med doping, så er det vel et grundlæggende spørgsmål om værdier. Bare fordi andre gør det, så behøver alle vel ikke gøre det…!

Men det skal ikke lyde som den rene elendighed det hele. Der er åbenlyse positive muligheder med Idrættens Innovationslab. Initiativtagerne nævner selv, at der kan være fordele forbundet med indsatsen for at fremme breddeidrætten og den brede folkelige deltagelse. I den store idrætsvision Bevæg dig for livet, hvor der skal blive 600.000 flere aktive danskere senest år 2025, kan der udvikles nye løsninger og lettilgængelige løsninger, der gør det nemmere at deltage i idræts- og motionsaktiviteter. Hvis det bliver nemmere at deltage, så vil det alt andet lige betyde flere aktive.

Det bliver også fremhævet fra initiativtagerne, at gruppen af borgere i alderen 70+ år stiger fra 700.000 til 1.200.000 i løbet af de næste 25 år. Hvis virksomheder kan hjælpe med at gøre motions- og bevægelsesaktiviteter mere tilgængelige for denne målgruppe, så er der store samfundsmæssige gevinster at hente. Det kan både dreje sig om mulighederne for deltagelse, men det kan også dreje sig om typen af aktiviteter og fysiske hjælpemidler, der kan gøre det nemmere at deltage for de ældre.

Så selvom man kan stille spørgsmål ved de værdimæssige elementer ved at styrke verdenseliten, så kan man på ingen måde stille spørgsmål ved, at industriel udvikling kan understøtte den brede folkelige deltagelse i idræt og motion. Til glæde og gavn for os alle.

Artikel fra DIF.dk om emnet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *