Nedlæggelse af satspuljen er en ommer

Det giver absolut ingen mening, at Regeringen har nedlagt satspuljen, hvorigennem mange frivillige, sociale organisationer har fået tildelt bevillinger til både udviklingsprojekter og ordinær drift.

Da Regeringen nedlagde satspuljen gav de samtidig et ordenligt spark til de frivillige, sociale organisationers mulighed for at søge finansiering til deres indsatser. En ny ordning, der dog endnu ikke er beskrevet, tvinger organisationerne til at søge statslig finansiering direkte via finansloven. Det betyder, at kun de største og mest ressourcestærke organisationer kan overkomme den opgave og det lobbyarbejde, der er nødvendig for at finde vej til finansloven. En lang række små, mindre og mellemstore organisationer bliver automatisk sorteret fra i det kapløb.

Formanden for Frivilligrådet, Mads Roke Clausen, påpeger at den nye model bliver mere transparent og lægger vægt på, at socialområdet vil få allokeret langt størstedelen af midlerne. Det er sikkert også både rigtigt og positivt. Men det overskygges fortsat af, at kun de store organisationer får en reel chance for at opnå bevillinger.

Der hvor satspuljen blandt andet viste sit værd var, at visse organisationer kunne få bevilling til den ordinære drift udover de aktivitetsrettede indsatser. Umiddelbart kunne det se ud som om denne mulighed bliver kraftigt forværret med den nye model.

Mads Roke Clausen har dog fuldstændig ret i en grundlæggende ting, som han udtaler i et debatindlæg på Altinget.dk:

– Den værdi, den frivillige sociale sektor skaber, bliver simpelthen ikke værdsat nok.

Det er beskæmmende at se den ligegyldighed Regeringen udvist, da de – nærmest over en nat – nedlagde satspuljen. Ikke bare har det sat en masse organisationer i en meget usikker situation rent finansieringsmæssigt. Det sender også et signal til den frivillige sektor om, at politikerne ikke hverken værdsætter indsatsen, endsige helt forstår den store værdi sektorens indsats har.

Direktøren i Mødrehjælpen, Ninna Thomsen, har en fornuftigt holdning til de nye tilskudsmuligheder:

– Det er afgørende, at de initiativer, der virker, får mulighed for at gå fra udvikling til drift.

Men hvis bevillinger skal gives direkte via finansloven, så har jeg svært ved at se, hvordan der samles politisk opbakning – i et i øvrigt omskifteligt politisk miljø – til at lade udviklingsmidler konvertere til drift. En opgave Staten nok mere ser som sin egen, frem for at lade den frivillige sektor bære opgaven.

Der er flere, der har peget på, at satspuljen har været præget af utydelige og ugennemsigtige tildelingskriterier. Ingen tvivl om, at det skal forbedres. Når den nye tilskudsmodel bliver endeligt beskrevet, så skal det være en udtalt forhåbning, at kriterierne bliver klare og tydelige.

Men jeg vil se det, før jeg tror det…

 

Artikler om emnet:

Frivilligrådet om satspulje-forløbet: Regeringen værdsætter ikke frivillige (Altinget.dk)

Mødrehjælpen: Fra satspulje til civilsamfundspulje (Altinget.dk)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *