Fitness i forening ER foreningsidræt

EU har nu endegyldigt afgjort, at det er helt efter bogen, når der etableres ForeningsFitness i Danmark – og der opnås støtte til dette fra idrættens organisationer og kommunerne på lige fod med alt anden foreningsidræt.

Tilbage i 2013 indbragte brancheorganisationen Dansk Kommerciel Fitness & Sundhed en sag for EU-Kommissionen, hvori de anførte, at der i Danmark blev givet ulovlig statsstøtte til foreningsbaseret fitness. Det er nu blevet endegyldigt afvist af EU.

Det betyder både, at der er helt i orden, når DIF og DGI yder lån til foreninger, der vil opstarte deres egne foreningsdrevne fitnesscentre, men også at der er fuldstændig lovligt, når kommunerne yder støtte til samme foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven.

Ikke overraskende er begge formænd i hhv. DIF og DGI ret godt tilfredse med afgørelsen.

– Det er et signal til landets kommuner om, at fitness i foreningsregi ikke er konkurrenceforvridende og skal behandles som de andre aktiviteter, foreningsidrætten står bag, siger DIFs formand Niels Nygaard.

Formand for DGI, Søren Møller, følger trop med denne udtalelse:

– EU slår med afgørelsen fast, at det er i orden, at vi i Danmark har idrætsforeninger med fitness baseret på frivillig ulønnet arbejdskraft ved siden af de kommercielle centre.

Det er svært at forestille sig, at DFHO – Dansk Fitness & Helse Organisation – er tilfredse med afgørelsen. De er brancheorganisation og talerør for de fleste kommercielle fitnesscentre i Danmark. De har gennem de seneste par år kæmpet med næb og klør mod de foreningsbaserede fitnesscentre. De mener ikke overraskende, at ForeningsFitness tilbydes konkurrenceforvridende vilkår for statslige og kommunale midler, når de modtager støtte fra DIF/DGI og kommunerne. Dette på trods af, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afgjort, at der ikke er tale om konkurrenceforvridning.

Det glæder mig på foreningsidrættens vegne, at ForeningsFitness er blevet kendt lovlig af EU. En modsatrettet afgørelse ville være en bombe under dansk foreningsidræt. Tænk hvis nu en helt almindelig fodboldklub blev udsat for anklager om ulovlig konkurrenceforvridning, alene fordi de får stillet fodboldbaner gratis til rådighed af deres hjemkommune. Det kan man ikke forestille sig som situationen ser ud i dag, men hvad nu, hvis en virksomhed etablerer et fodboldtilbud på kommercielle vilkår. De skal så ud og leje en fodboldbane på markedsvilkår. Hvis EU havde afgjort spørgsmålet om ForeningsFitness omvendt, så kunne denne virksomhed med rette klage over, at fodboldklubben fik stillet gratis fodboldbaner til rådighed, mens de selv skulle leje dem.

Ja, det er måske en smule fortegnet, men rent principielt kunne det være virkeligheden, hvis den danske model med foreningsidræt blev sat under pres på grund af spørgsmålet om konkurrenceforvridning.

Så tak til EU for en fornuftig og rigtig afgørelse.

 

Artikler om emnet:

EU: Foreningsfitness er ikke konkurrenceforvridende (DGI.dk)

EU: Foreningsfitness er ikke konkurrenceforvridende (DIF.dk)

Afgørelsen fra EU

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *