Arbejdsmarkedets parter forsøger at miskreditere frivilligt arbejde

Både DA og LO er ude med riven efter den frivillige verden, når de fremturer med påstande om at frivilligt arbejde modarbejder arbejdsmarkedet og fastholder ledige længere i ledighed.

Regeringen har fremsat et lovforslag, der igen gør det nemmere for personer på dagpenge og efterløn at lave frivilligt arbejde. Indtil marts var det i en forsøgsordning muligt at gøre det op til 15 timer om ugen, men da forsøgsordningen udløb, var det igen kun tilladt i op til fire timer om ugen. Det vil regeringen nu heldigvis lave om på. Deres udspil, der vil træde i kraft pr. 1. januar 2018, hvis det bliver vedtaget, gør det muligt for efterlønnere at arbejde frivilligt i op til 15 timer om ugen, og dagpengemodtagere i op til 10 timer om ugen. Der er umiddelbart stor politisk opbakning til forslaget.

Personligt forstår jeg dog ikke, hvorfor der skal være forskel for de to grupper. I det hele taget forstår jeg ikke, hvorfor der så absolut skal være en begrænsning i muligheden for at lave frivilligt arbejde. Som det er tilfældet med andre ledige, skal dagpengemodtagerne være til rådighed for arbejdsmarkedet under ledigheden. Hvis man med et fuldtidsjob kan finde ud af at tilrettelægge sin tid, så man kan lave frivilligt arbejde ved siden af … så bør det være en let sag at gøre det samme, hvis man er ledig. Hvor er den enkeltes ret til at bestemme over egen tid – under forudsætning af at overholde gældende regler og love?

Modstand

LO er ikke begejstrede for Regeringens udspil. Næstformand i LO, Ejner K. Holst, henviser til Deloittes rapport om forsøgsordningen, der påstår, at de ledige fastholdes længere tid i ledighed, hvis de laver frivilligt arbejde. Ejner K. Holst har dog øjensynligt glemt, at rapporten er blevet udsat for bred kritik flere sider, for at have et for svagt datagrundlag og for at være lidt for hurtig på aftrækkeren med konklusionerne.

Også Dansk Arbejdsgiverforening er ude med riven efter den frivillige verden, men også her har de misforstået begrebet.

– Det er et misbrug af dagpengesystemet. Dagpenge skal sikre ledige en indkomst – ikke finansiere frivillige aktiviteter, siger Jørgen Bang-Petersen, der er chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening.

Chefkonsulenten har åbenbart ikke forstået, at dagpengene ikke går til finansiering af frivilligt arbejde, så længe den ledige – på lige fod med andre ledige – er til rådighed for arbejdsmarkedet. Det ville jo svare til, at man påstod, at arbejdsgivere finansierede frivilligt arbejdet, hvis en lønmodtager brugte en feriedag på frivilligt arbejde. Der ER bare ikke denne sammenhæng.

Og det er ekstra ærgerligt, hvis sådanne misforståede udtalelser er med til at tegne et billede af frivilligt arbejde som en konkurrent mod arbejdsmarkedet. For intet kunne være mere forkert.

Glæde

Frivilligrådet er på den anden side – og ikke særlig overraskende – mægtig glad for udspillet. Formand Vibe Klarup udtaler, at ”jeg synes man skal holde fast i, at 15 timer ikke er alverden. Og det er jo under forudsætning af, at man som ledig står til rådighed for arbejdsmarkedet.” Vibe Klarup har her fat i den lange ende. Det er jo netop hele pointen, at man som ledig stadig skal være til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

 

Artikler om emnet:

Regeringen vil lempe og forenkle reglerne for frivilligt arbejde (Regeringen.dk)

DA i hårdt angreb på regeringens frivilligudspil (Altinget.dk)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *